Loading color scheme

Vážení klienti, kolegyně, spolupracovníci, kamarádi…

Ráda bych srdečně poděkovala všem lidem, kteří nám vyšli vstříc v období koronaviru.

 Jelikož jsme musely zavřít jednu poradnu, propustit jednu kolegyni, zredukovat nabídku kroužků, přesto náš spolek Tvořivá logopedie z.s., díky Vaší pomoci, zcela nezkrachoval :).

Děkujeme:

  • Ing. Vaškovi za prominutí jednoho nájmu.
  • MUDr. Víchovi za laskavou podporu, spolupráci a zázemí.
  • Všem pracovnicím spolku a jejich manželům, kteří pomohli při stěhování a likvidaci jedné z poraden, kterou už jsme nemohly dále platit.
  • Paní Dáše Vondřichové za úklidové služby při a po stěhování.
  • Našim klientům, kteří si zakoupili on-line konzultaci.
  • Našim klientům, kteří se vzdávají kompenzace za neproběhnuté kroužky, ve prospěch našeho spolku Tvořivá logopedie z.s., čímž nám pomáhají k jeho dalšímu provozování.

    Jmenovitě: Báčovi, Borčovi, Drozdíkovi, Heinrichovi, Charvátovi, Královi, Kubovi, Matějů, Mojšovi, Obrátilovi, Pavlíkovi, Peškovi, Rácovi, Thelenovi, Vejvodovi, Zobalovi.

VÁŽÍME SI VAŠÍ LASKAVOSTI :)

Za spolek Tvořivá logopedie Mgr. Helena Vacková