Loading color scheme

Ceník

 

Vstupní vyšetření
700,- Kč / 30 min.
Zahrnuje logopedickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dítěte.

Běžná logopedická a speciálně pedagogická terapie
500,- Kč / 30 min.
Zahrnuje logopedickou a speciálně pedagogickou terapii.

Logopedický kroužek
3000,- Kč / 17 lekcí

Orientační logopedické vyšetření dítěte v MŠ
300,- Kč
Probíhá v místě MŠ, v ceně je vyšetření dítěte a konzultace stavu řeči s rodičem.

Logopedická terapie v MŠ
300,- Kč / 15 min.
Vždy probíhá za přítomnosti rodiče v místě MŠ. V ceně je zahrnuto 15 min. logopedie s dítětem, materiály, konzultace s rodičem (názorné vedení a doporučení, jak doma s dítětem pracovat).

Potvrzení: odklad školní docházky, přijetí do MŠ
400,- Kč
Zahrnuje sepsání a zaslání příslušného dokumentu.

Potvrzení: přijetí na VŠ
400,- Kč
Zahrnuje vyšetření řeči a potvrzení na příslušný dokument.

Logopedická zpráva
700,- Kč
Zprávu píšeme pouze na žádost rodiče.

Sankční poplatky za zrušení objednaného termínu v logopedické poradně

Zrušení termínu:
14 dní před termínem: 0,- Kč
2 dny před termínem: 50% z ceny
1 den před termínem: 100% ceny

Počet zrušených termínů:
1. termín 0,- Kč
2. termín 50% z ceny
3. termín 100% ceny


Ceník nabízených služeb spolku Tvořivá logopedie z.s.,
IČ 06563953, platný od 6.1.2020

Předsedkyně spolku: Mgr. Helena Vacková

Pracovníci: Mgr. Helena VackováMgr. Marie HoláBc. Ing. Jana Prokešová, Petra Janečková, DiS.Mgr. Veronika Šímová, Bc. Nikola Karatsiolisová, Mgr. Lucie PodzimkováMgr. Zuzana SloukováBc. Jana Šenberková