Loading color scheme

Kdo jsme

Spolek tvoří 9 žen, které propojuje odbornost a láska ke své práci. Jsme výborný kolektiv, který se vzájemně doplňuje a je si laskavou podporou v pracovním i osobním životě.

Nabízíme pestrou škálu činností, jak dítě podpořit v řečovém a osobním vývoji a školních dovednostech. Je pro nás důležitý jeho vlastní prožitek a uvědomění si, co se cvičením naučí.

Každý sebemenší úspěch buduje vnitřní motivaci dítěte, které pak rádo dál spolupracuje a je ochotné překonávat překážky. Do našeho přístupu také spadá vytváření situací, které vedou děti k sebeuvědomování a vybudování zodpovědnosti sama za sebe.

Věříme, že vzájemná důvěra, pohodová a bezpečná atmosféra vytváří dobré podmínky pro učení. S dětmi pracujeme individuálně nebo kolektivně – vytvořily jsme pestrou nabídku logopedických kroužků.

Velkou oblibu si získaly příměstské logopedické tábory, které již několik let pravidelně pořádáme. Pro rodiče a učitele nabízíme besedy, praktické workshopy a spolupráci šitou na míru.

Učení je celoživotní proces, který může být i radostný, motivující a oboustranně obohacující...

…a o to se v našem spolku snažíme…

Spolek tvoří 9 žen, které propojuje odbornost a láska ke své práci. Jsme výborný kolektiv, který se vzájemně doplňuje a je si laskavou podporou v pracovním i osobním životě.
Mgr. Helena Vacková

Jsem zakladatelka spolku Tvořivá logopedie z.s., logopedka, speciální pedagožka, lektorka a konzultantka.

Mgr. Marie Holá

Jsem speciální pedagog – učitelka na 1. stupni základní školy, asistentka logopeda.

Petra Janečková, Dis.

Pomáhám zastřešovat organizaci a chod poradny, vyřizování korespondence, připravuji podklady k účetnictví, vedu evidenci klientů a věnuji se další administrativní činnosti.

Bc. Jana Šenberková

Jsem speciální pedagog se zaměřením na logopedii a působím jako učitelka v mateřské škole.

Alena Lucovičová

Dobrý den,
další rok na logopedickém táboře pod vedením p. Vackové je za námi a opět ta největší spokojenost nejen syna, ale i naše.

Tento přímestský tábor je něco víc než ostatní, protože na jediný tento tábor se náš syn tešil, když šel večer spát a ráno, když vstával. Na tomto táboře se o děti opravdu učitelky zajímají a nejen při logo výuce, která je intenzivní a velmi účinná, ale i po ní, a že je práce s dětmi opravdu baví, je neskutečně znát. Děti jsou v pohodě, šťastné a mají klid i na svoje aktivity a hraní. Musím zmínit i masáže, které se děti učí, a u nás doma je toto velkým přínosem, z našeho synka se nám pomalu ale jistě stává profesionál.

Přečíst celé