Loading color scheme

Bc. Ing. Jana Prokešová

Jsem speciální pedagog – logopedický asistent.

Pomáhám dětem formou hry rozvíjet všechny jejich schopnosti a dovednosti potřebné pro správný rozvoj komunikačních dovedností.

Prioritou v mojí práci je individuální přístup ke každému dítěti.

LOGOHRÁTKY

Pro děti z mateřských škol nabízím kurz na rozvoj komunikačních dovedností. Kurz je zaměřen na logopedickou prevenci, hravou formou se rozvíjí všechny její oblasti (správné dýchání, obratnost mluvidel, jemná motorika, jazykový cit, verbální pohotovost, atd.).

Kurz probíhá přímo v mateřské škole. Maximální počet dětí ve skupině je 6.

Kontakt:
telefon: +420 605 975 293
e-mail: prokesova@jazykzazuby.cz