Loading color scheme

Bc. Jana Šenberková

Jsem speciální pedagog se zaměřením na logopedii a působím jako učitelka v mateřské škole.

Preferuji citlivý a empatický přístup k dětem a přirozenou spolupráci s rodinou. Snažím se vycházet z individuálních potřeb dětí. V poradně nabízím kurs "KOUZELNÁ  FLÉTNIČKA" spojený s logopedickou prevencí. Na začátku každé lekce i v MŠ začínám dechovým cvičením. Vycházím z toho, že vlastní hra na flétnu se správným dýcháním má velice příznivý vliv na posílení dýchacího ústrojí i sebevědomí dítěte. Když dokáže zazpívat novou píseň, tak následně ji může i zahrát.

Kontakt:
telefon: +420 773 675 584
e-mail: janasenberk@seznam.cz