Loading color scheme

Mgr. Nicol Sixtová

Působím jako speciální pedagog – logoped v SPC logopedickém.

Zaměřuji se na speciálně pedagogickou péči, která je zaměřená na děti a žáky s narušenou komunikační schopností - diagnostika, rozvoj řečových schopností a depistáže v terénu. 

Práce s dětmi je pro mě naplňující, baví mě u dětí sledovat jejich pokroky a vývoj. Má práce mi přináší možnost se realizovat v tom, co mám ráda.

Logopedický kroužek: ve čtvrtek od 16:00-16:45 a 17:00-17:45 na Frýdštejně. 

Kontakt:
telefon: +420 605 389 911
e-mail: nicolsix@seznam.cz