Loading color scheme

Logopedické příměstské tábory

V červenci a srpnu 2019 proběhly 3 příměstské logopedické tábory pro celkem 61 dětí. Tábory provázelo téma „Afrika“ - děti plnily úkoly a dovednosti, malovaly si naučené hlásky (logopedie, grafomotorika), vyráběly náramky a náhrdelníky (zručnost, kreativita), žirafy (jemná motorika, koncentrace), učily se písničku o Africe (logopedie, paměť, koordinace, intermodalita) a malovaly si vzájemně obrázky pastely (určené na tělo) na ruce (hmatová percepce, koordinace, jemná motorika, koncentrace, komunikace, sdílení).

Děti velké spektrum úkolů bavilo a výsledkem je, že se u dětí úspěšně rozvinuly řečové, vyjadřovací a jazykové dovednostmi. Protože dbáme na osobnostní rozvoj dětí a budování sebevnímání, sebereflexe, a sebeúcty, zahrnujeme i to programu tábora Masáže děti dětem, arteterapii, rozvíjíme samostatnost a samooblužnost, podporujeme sebehodnocení a sebenavnímávání. Ke všem těmto oblastem je potřeba použít dobrou koncentraci pozornosti, což je další oblast které se věnujeme.

Tento tábor byl částečně podpořen dotací od Libereckého kraje a Města Liberce.