Loading color scheme

Kdo jsme

Spolek tvoří 9 žen, které propojuje odbornost a láska ke své práci. Jsme výborný kolektiv, který se vzájemně doplňuje a je si laskavou podporou v pracovním i osobním životě.

Nabízíme pestrou škálu činností, jak dítě podpořit v řečovém a osobním vývoji a školních dovednostech. Je pro nás důležitý jeho vlastní prožitek a uvědomění si, co se cvičením naučí.

Každý sebemenší úspěch buduje vnitřní motivaci dítěte, které pak rádo dál spolupracuje a je ochotné překonávat překážky. Do našeho přístupu také spadá vytváření situací, které vedou děti k sebeuvědomování a vybudování zodpovědnosti sama za sebe.

Věříme, že vzájemná důvěra, pohodová a bezpečná atmosféra vytváří dobré podmínky pro učení. S dětmi pracujeme individuálně nebo kolektivně – vytvořily jsme pestrou nabídku logopedických kroužků.

Velkou oblibu si získaly příměstské logopedické tábory, které již několik let pravidelně pořádáme. Pro rodiče a učitele nabízíme besedy, praktické workshopy a spolupráci šitou na míru.

Učení je celoživotní proces, který může být i radostný, motivující a oboustranně obohacující...

…a o to se v našem spolku snažíme…

Zde naleznete vždy aktuální informace o připravovaných projektech či aktuálních změnách rozvrhu apod.
Neleníme

I v letošním školním roce nabízíme dětem hned několik logopedických kroužků jak v poradnách, tak i v mateřských školách.