Loading color scheme

Kdo jsme

Spolek tvoří 8 žen, které propojuje odbornost a láska ke své práci. Jsme výborný kolektiv, který se vzájemně doplňuje a je si laskavou podporou v pracovním i osobním životě.

Nabízíme pestrou škálu činností, jak dítě podpořit v řečovém a osobním vývoji a školních dovednostech. Je pro nás důležitý jeho vlastní prožitek a uvědomění si, co se cvičením naučí.

Každý sebemenší úspěch buduje vnitřní motivaci dítěte, které pak rádo dál spolupracuje a je ochotné překonávat překážky. Do našeho přístupu také spadá vytváření situací, které vedou děti k sebeuvědomování a vybudování zodpovědnosti sama za sebe.

Věříme, že vzájemná důvěra, pohodová a bezpečná atmosféra vytváří dobré podmínky pro učení. S dětmi pracujeme individuálně nebo kolektivně – vytvořily jsme pestrou nabídku logopedických kroužků.

Velkou oblibu si získaly příměstské logopedické tábory, které již několik let pravidelně pořádáme. Pro rodiče a učitele nabízíme besedy, praktické workshopy a spolupráci šitou na míru.

Učení je celoživotní proces, který může být i radostný, motivující a oboustranně obohacující...

…a o to se v našem spolku snažíme…

KDO NEJSME

Ani jedna z nás není klinická logopedka s atestací v oboru logopedie. Jsme speciální pedagožky se státníci z logopedie a ostatních odborných předmětů.
Zde naleznete vždy aktuální informace o připravovaných projektech či aktuálních změnách rozvrhu apod.
Osobní setkání - CentrumNáruč - Mnichovo Hradiště

O vývoji řeči a jeho rizicích, o správném dýchání, o zvětšené nosní mandli, o podjazykové uzdičce, o soustředění, o učení se cizího jazyka, o dvojjazyčném prostředí, o cucání palce a o všem, na co se potřebujete zeptat.

TAJEMSTVÍ NAŠEHO DECHU *CELODENNÍ WORKSHOP

Celodenní workshop Tajemství našeho dechu se uskuteční v prostorách kina Varšava v sobotu 20. dubna od 9:30 do 17:30.

Dýchání, otužování, půstování a další techniky hormeze pro každý den – praktický celodenní workshop zaměřený na úvod do hormetických principů vědomé práce s vlastním tělem pro posílení jeho vitality, obranyschopnosti a odolnosti. Účastníci workshopu se zorientují v nových přístupech ke cvičení, dechovým technikám, práci s chladem či půstem, které kombinují tradice s poznatky moderní vědy za účelem snížení negativních dopadů překotného rozvoje technologií v posledních desetiletích. Záměrem workshopu je ukázat, že ke zdravému a kvalitnímu životu v každém věku často stačí jen jediný nástroj, který navíc člověk má neustále k dispozici – jeho vlastní tělo.